BVNTD

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Tổng Công ty Idico – CTCP và Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ

29/09/2021

     Tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (TCT Viglacera), Tổng Công ty Idico – CTCP (TCT Idico) và Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ (Công ty Kính nổi Phú Mỹ).

     Theo thông tin các doanh nghiệp cung cấp tại Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, TCT Viglacera dự kiến mua lại 30% vốn điều lệ của Công ty Kính nổi Phú Mỹ (Công ty mục tiêu) thông qua hình thức chuyển nhượng phần vốn góp của TCT Idico. Do đã sở hữu 35% vốn điều lệ tại Công ty Kính nổi Phú Mỹ, sau giao dịch, TCT Viglacera sẽ sở hữu 65% vốn điều lệ, có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty Kính nổi Phú Mỹ. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

    Tổng Công ty Viglacera và Tổng Công ty Idico là các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực; trong đó TCT Viglacera kinh doanh trong hai lĩnh vực chính là (i) vật liệu xây dựng (thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, gạch xây, ngói và sản phẩm đất sét nung khác, kính xây dựng,…) và (ii) bất động sản và thi công xây lắp (bất động sản khu công nghiệp và bất động sản thương mại); TCT Idico hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh điện, hoạt động xây dựng, thu phí đường bộ, kinh doanh bất động sản,… Trước giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Kính nổi Phú Mỹ là công ty TNHH với 03 thành viên góp vốn là TCT Viglacera, TCT Idico và Công ty Khải Thịnh với tỷ lệ góp vốn tương ứng là 35%, 30% và 35%; được thành lập để thực hiện dự án Nhà máy Kính Nổi Siêu trắng tại Khu Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

     Ngày 07 tháng 9 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa TCT Vilgacera, TCT Idico và Công ty Kính nổi Phú Mỹ không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương