BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Aeon Co., Ltd., Maxvalu Nishinihon Co., Ltd., Fuji Co., Ltd. và Fuji Split Preparation Co., Ltd

28/03/2022

Trong tháng 01 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Aeon Co., Ltd., Maxvalu Nishinihon Co., Ltd., Fuji Co., Ltd. và Fuji Split Preparation Co., Ltd.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, giao dịch tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn tại Nhật Bản, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, Aeon Co., Ltd. đang là công ty mẹ sở hữu 74,1% cổ phần của Maxvalu Nishinihon Co., Ltd và nắm giữ 15% cổ phần tại Fuji Co., Ltd. Trong khi đó, Fuji Co., Ltd. là công ty mẹ sở hữu Fuji Split Preparation Co., Ltd. Theo kế hoạch, Aeon Co., Ltd. dự kiến mua thêm cổ phần của Fuji Co., Ltd để nâng tỷ lệ sở hữu tại Fuji Co., Ltd từ 15% lên 51,5%. Đổi lại, Fuji Co., Ltd  sẽ nhận toàn bộ cổ phần của Maxvalu Nishinihon Co., Ltd. và trở thành công ty mẹ sở hữu 100% cổ phần của Maxvalu Nishinihon Co., Ltd. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh Việt Nam, giao dịch tập trung kinh tế giữa Aeon Co., Ltd, Fuji Co., Ltd và Maxvalu Nishinihon Co., Ltd là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

Sau giao dịch nêu trên, Fuji Co., Ltd là công ty  mẹ sở hữu 100% cổ phần tại cả Maxvalu Nishinihon Co., Ltd và Fuji Split Preparation Co., Ltd. Để cơ cấu lại hoạt động kinh doanh bán lẻ tại khu vực phía Tây Nhật Bản, Maxvalu Nishinihon và Fuji Split Preparation sẽ tiến hành chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty sang Fuji Co., Ltd, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của cả 02 doanh nghiệp này. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh Việt Nam, giao dịch tập trung kinh tế giữa Công ty Fuji, Công ty MaxValu và Công ty Split Co là tập trung kinh tế theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Sau khi nhận sáp nhập, Fuji Co., Ltd sẽ là doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ tại khu vực phía Tây Nhật Bản hiện tại của Maxvalu Nishinihon Co., Ltd và Fuji Split Preparation Co., Ltd. Trong khi đó, Aeon Co., Ltd vẫn tiếp tục là công ty mẹ nắm giữ 51,5% cổ phần của Fuji Co., Ltd và có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động của công ty này.

Aeon Co., Ltd là Tập đoàn có trụ sở chính tại Nhật Bản, hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ, vận hành hệ thống kinh doanh bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mang thương hiệu Aeon tại Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực châu Á. Tại Việt Nam, Aeon có ty con là Công ty TNHH Aeon Việt Nam kinh doanh bán lẻ với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng và website thương mại điện tử thương hiệu Aeon.

Maxvalu Nishinihon Co., Ltd., Fuji Co., Ltd. là doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, vận hành các siêu thị ở khu vực phía Tây Nhật Bản. Tại Việt Nam, hai công ty chưa có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc xuất khẩu hàng hóa nào tại thị trường Việt Nam. Fuji Split Preparation Co., Ltd là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty Fuji và mới được thành lập vào tháng 11 năm 2011. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Split Co chưa có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại Nhật Bản và Việt Nam.

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Aeon Co., Ltd., Maxvalu Nishinihon Co., Ltd., Fuji Co., Ltd. và Fuji Split Preparation Co., Ltd không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 và 6 năm 2023. Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 vào thán