BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Ansteel Group Corporation Limited và Công ty Ben Gang Group Corporation

06/10/2021

     Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ của Công ty Ansteel Group Corporation Limited (“Ansteel”) và Công ty Ben Gang Group Corporation (“Ben Gang”).
     Giao dịch dự kiến
     Theo hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, giao dịch được thực hiện hoàn toàn ngoài lãnh thổ Việt Nam (cụ thể là Trung Quốc), giữa các doanh nghiệp thép thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc. Theo đó, Công ty Ansteel (Bên mua) nhận chuyển nhượng 51% phần vốn tại Công ty Ben Gang (Công ty mục tiêu) từ Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Chính quyền tỉnh Liêu Ninh (Bên bán). 
     Sau giao dịch dự kiến, Công ty Ansteel sẽ sở hữu 51% phần vốn góp và có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động kinh doanh của Công ty Ben Gang theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Do đó, việc tập trung kinh tế nói trên được xác định là hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.
     Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
     Công ty Ansteel cung cấp nhiều chủng loại thép đa dạng vào thị trường Việt Nam theo hình thức nhập khẩu trực tiếp thông qua mạng lưới các nhà nhập khẩu độc lập tại Việt Nam, và các công ty con tại nước ngoài của mình. 
     Công ty Ben Gang cũng cung cấp các sản phẩm thép cho thị trường Việt Nam thông qua một công ty con của mình. Cụ thể, các khách hàng tại Việt Nam sẽ ký hợp đồng với công ty con của Công ty Ben Gang (có trụ sở tại Việt Nam), hàng hóa sau đó sẽ được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc đến khách hàng tại Việt Nam. 
     Kết quả thẩm định 
     Ngày 28 tháng 9 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Ansteel Group Corporation Limited và Công ty Ben Gang Group Corporation không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và thuộc trường hợp tập trung kinh tế được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 Luật Cạnh tranh 2018. 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy