VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân và SCGP Rigid Packaging Solutions Pte.Ltd.

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) giữa Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân (Công ty Nhựa Duy Tân) và SCGP Rigid Packaging Solutions Pte.Ltd. (SCGP Holdings) (các doanh nghiệp tham gia TTKT).

SCGP Holdings là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty TCG có trụ sở tại Thái Lan, thuộc quản lý gián tiếp của Tập đoàn SCG (Thái Lan). Công ty TCG hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm bao bì các loại tại Việt Nam thông qua các công ty con có trụ sở tại Việt Nam. Công ty Nhựa Duy Tân là công ty sản xuất bao bì nhựa cứng và đồ nhựa dân dụng.

 Việc SCGP Holdings dự kiến mua lại 70% cổ phần của Công ty Nhựa Duy Tân để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh mảng bao bì nhựa cứng của TCG tại thị trường Việt Nam là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp. Sau giao dịch TTKT, SCGP Holdings trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Nhựa Duy Tân; Công ty Nhựa Duy Tân vẫn duy trì hoạt động sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Duy Tân và có kế hoạch triển khai đầu tư trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật và nhựa tái chế.

           Ngày 17 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định