BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty VN Prosperity Pte. Ltd. và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển

08/07/2021

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty VN Prosperity Pte. Ltd. và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển.

Công ty VN Prosperity Pte. Ltd. dự kiến mua lại 60% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển. Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty VN Prosperity Pte. Ltd. sẽ sở hữu trực tiếp 60% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cụ thể Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển kinh doanh nhà ở riêng lẻ; Công ty VN Prosperity Pte. Ltd. là công ty thuộc nhóm doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn Keppel (Singapore) hiện đang kinh doanh các sản phẩm bất động sản Nhà phố thương mại, Căn hộ chung cư, Văn phòng cho thuê hạng A và Trung tâm thương mại tại Việt Nam.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty VN Prosperity Pte. Ltd. và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh