VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Zenith Electronics LLC và Công ty Luxoft USA, Inc

     Theo đó, Công ty Zenith và Công ty Luxoft dự kiến thành lập một Công ty liên doanh cùng kiểm soát tại Hòa Kỳ, dưới tên LC2 LLC, dự kiến sẽ hoạt động trong lĩnh vực ô tô. Việc tập trung kinh tế giữa Zenith và Luxoft sẽ được thực hiện hoàn toàn tại Hoa Kỳ, và đồng thời hai doanh nghiệp trên cũng không có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì các tập đoàn mẹ của Zenith và Luxoft lần lượt là tập đoàn LG Electronics Inc và tập đoàn DXC đều có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nên việc tập trung kinh tế giữa Zenith và Luxoft thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh Việt Nam.

     Ngày 08 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Zenith và Luxoft không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định