VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Zenith Electronics LLC và Công ty Luxoft USA, Inc

     Theo đó, Công ty Zenith và Công ty Luxoft dự kiến thành lập một Công ty liên doanh cùng kiểm soát tại Hòa Kỳ, dưới tên LC2 LLC, dự kiến sẽ hoạt động trong lĩnh vực ô tô. Việc tập trung kinh tế giữa Zenith và Luxoft sẽ được thực hiện hoàn toàn tại Hoa Kỳ, và đồng thời hai doanh nghiệp trên cũng không có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì các tập đoàn mẹ của Zenith và Luxoft lần lượt là tập đoàn LG Electronics Inc và tập đoàn DXC đều có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nên việc tập trung kinh tế giữa Zenith và Luxoft thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh Việt Nam.

     Ngày 08 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Zenith và Luxoft không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi