VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa CS Wind Corporation, Halla Energy & Environment Co., Ltd. và Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Vina – Halla

Trong tháng 8 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của CS Wind Corporation, Halla Energy & Environment Co., Ltd. và Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Vina – Halla.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, CS Wind Corporation dự kiến mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Vina – Halla từ Halla Energy & Environment Co., Ltd. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, giao dịch tập trung kinh tế giữa CS Wind Corporation, Halla Energy & Environment Co., Ltd. và Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Vina – Halla là trường hợp tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

CS Wind Corporation là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất tháp gió và các bộ phận của tháp gió. CS Wind Corporation có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH CS Wind Việt Nam cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tháp gió và các bộ phận của tháp gió.

Halla Energy & Environment Co., Ltd. là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh kết cấu thép, sản xuất lò hơi sưởi và lò sưởi công nghiệp. Tại Việt Nam, Halla Energy có hoạt động kinh doanh thông qua công ty con là Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Vina – Halla.

Tháng 9 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa CS Wind Corporation, Halla Energy & Environment Co., Ltd. và Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Vina – Halla không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi