BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa IVY 2 INVESTMENT VCC và PIL HOLDINGS PTE. LTD.

29/03/2021

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ và hợp lệ của IVY 2 INVESTMENT VCC (IVY 2) và PIL HOLDINGS PTE. LTD. (PIL HOLDINGS) trong lĩnh vực vận tải biển.

Giao dịch dự kiến được thực hiện ở nước ngoài thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, PIL HOLDINGS sẽ thực hiện tái cấu trúc nội bộ qua việc thành lập một công ty mới (Công ty mục tiêu) để sở hữu 03 doanh nghiệp là Pacific International Lines (Private) Limited, PIL Marine Pte. Ltd., PIL Enterprises Pte. Ltd. Giai đoạn 2, IVY 2 sẽ tiến hành mua lại để nắm giữ hơn 75% cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty mục tiêu. Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, việc tập trung kinh tế nêu trên là hình thức mua lại doanh nghiệp.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa IVY 2 và PIL HOLDINGS không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh