VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa IVY 2 INVESTMENT VCC và PIL HOLDINGS PTE. LTD.

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ và hợp lệ của IVY 2 INVESTMENT VCC (IVY 2) và PIL HOLDINGS PTE. LTD. (PIL HOLDINGS) trong lĩnh vực vận tải biển.

Giao dịch dự kiến được thực hiện ở nước ngoài thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, PIL HOLDINGS sẽ thực hiện tái cấu trúc nội bộ qua việc thành lập một công ty mới (Công ty mục tiêu) để sở hữu 03 doanh nghiệp là Pacific International Lines (Private) Limited, PIL Marine Pte. Ltd., PIL Enterprises Pte. Ltd. Giai đoạn 2, IVY 2 sẽ tiến hành mua lại để nắm giữ hơn 75% cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty mục tiêu. Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, việc tập trung kinh tế nêu trên là hình thức mua lại doanh nghiệp.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa IVY 2 và PIL HOLDINGS không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi