VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa LX International Corp., Korea Glass Holdings Co., Ltd. và Hankuk Glass Industries Inc

Trong tháng 5 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của LX International Corp., Korea Glass Holdings Co., Ltd. và Hankuk Glass Industries Inc.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, LX International Corp. dự kiến mua lại 100% phần vốn sở hữu tại Hankuk Glass Industries Inc. từ Korea Glass Holdings Co., Ltd. Sau giao dịch tập trung kinh tế, LX International Corp. sẽ sở hữu trực tiếp 100% vốn chủ sở hữu và nắm quyền kiểm soát, chi phối Hankuk Glass Industries Inc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018, giao dịch giữa các doanh nghiệp LX International Corp., Korea Glass Holdings Co., Ltd. và Hankuk Glass Industries Inc được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

LX International Corp. là tập đoàn có trụ sở chính tại Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực gồm năng lượng (than đá, sản xuất dầu cọ,…), hàng hóa, phục vụ đời sống (hóa chất, vật liệu, chăm sóc sức khỏe, linh kiện điện/ điện tử…), dịch vụ logistics,…. Tại Việt Nam, Công ty LX International có hoạt động kinh doanh thông qua 02 công ty con trong lĩnh vực thép và logistics.

Korea Glass Holdings Co., Ltd là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực quản lý vốn. Hankuk Glass Industries Inc. là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kính phẳng dùng trong xây dựng. Hiện tại, Korea Glass Holdings Co., Ltd và Hankuk Glass Industries Inc. chưa có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa LX International Corp., Korea Glass Holdings Co., Ltd. và Hankuk Glass Industries Inc không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty