VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd và SKL Holdings Limited

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (‘Cục CT&BVNTD’) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ và hợp lệ của SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd và SKL Holdings Limited trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ ăn uống dùng một lần.

Theo giao dịch dự kiến, SCGP có dự định mua lại toàn bộ cổ phần của Go-Pak UK từ SKL và Ông Steven Lawley. Sau khi giao dịch hoàn tất, SCGP là chủ sở hữu trực tiếp duy nhất của Go-Pak UK và là chủ sở hữu gián tiếp của Go-Pak VN Ltd và Go-Pak Paper Vietnam. Trong đó, Go-Pak UK là công ty nhập khẩu và phân phối các đồ dùng ăn uống dùng một lần và bao bì dịch vụ ăn uống có trụ sở tại Vương quốc Anh; là công ty mẹ và là chủ sở hữu duy nhất của Go-Pak VN Ltd và Go-Pak Paper Vietnam có trụ sở tại Việt Nam. Go-Pak UK chịu sự kiểm soát của SKL Holdings Limited có trụ sở tại Gibraltar và Ông Steven Lawley quốc tịch Anh.

Theo thông báo tập trung kinh tế, SCGP mua lại 100% cổ phần của Go-Pak UK dẫn đến việc kiểm soát Go-Pak UK là hình thức mua lại doanh nghiệp theo khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd và SKL Holdings Limited không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định