VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Sojitz Corporation, Công ty TNHH Hoàng Đại Vương và Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam

Trong tháng 02 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Sojitz Corporation, Công ty TNHH Hoàng Đại Vương và Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Sojitz Corporation, Công ty TNHH Hoàng Đại Vương và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP dự định thành lập 01 công ty liên doanh có trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để kinh doanh sản xuất viên nén gỗ. Giao dịch giữa các công ty được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức liên doanh doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Sojitz Corporation là Tập đoàn của Nhật Bản có hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, sản xuất thiết bị điện chiếu sáng, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, thương mại, phân bón, nhựa…Công ty TNHH Hoàng Đại Vương và Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ.

Ngày 14 tháng 02 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Sojitz Corporation, Công ty TNHH Hoàng Đại Vương và Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định