VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Tập đoàn Masan, Công ty CP The CrownX, Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và Công ty CP PT TM&DV VCM

     Theo đó, Tập đoàn Masan – hiện đang sở hữu trực tiếp 02 công ty con là MCH và VMC – sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Masan trong 02 công ty này sang Công ty The CrownX (cũng thuộc Tập đoàn Masan). Sau giao dịch, The CrownX sẽ trực tiếp sở hữu 85,71% phần vốn góp tại MasanConsumerHoldings – công ty quản lý toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng của Masan và 83,74% cổ phần của VCM – công ty sở hữu hệ thống Vinmart, Vinmart+ và VinEco.

     Ngày 25 tháng 6 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Tập đoàn Masan, Công ty The CrownX, Công ty MCH và Công ty VCM không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định