VCCA

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, tại Quyết định số 2327/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế đối với Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp (Quyết định đính kèm). Thời hạn được hưởng miễn trừ là 5 năm. Sau mỗi 5 năm, nếu các bên tham gia tập trung kinh tế không vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ quy định tại Quyết định này thì thời hạn được hưởng miễn trừ sẽ được gia hạn tự động 5 năm.

Các điều kiện và nghĩa vụ để doanh nghiệp được hưởng miễn trừ bao gồm:

1. Doanh nghiệp sau sáp nhập (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) phải xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đảm bảo chất lượng dịch vụ kết nối vào hạ tầng chuyển mạch.

2. Doanh nghiệp phải đảm bảo quyền của các ngân hàng và các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và có đề nghị phải được kết nối vào hệ thống và được mua dịch vụ trung gian thanh toán trên cơ sở không phân biệt đối xử.

3. Doanh nghiệp phải đăng ký mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó có nội dung đảm bảo chất lượng dịch vụ kết nối với Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương và cơ quan quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực trung gian thanh toán trước khi áp dụng đối với khách hàng để đảm bảo việc loại bỏ các điều khoản bất lợi mà doanh nghiệp áp đặt lên khách hàng.

4. Việc bổ sung, điều chỉnh các loại phí dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Doanh nghiệp có nghĩa vụ báo cáo với Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh) việc thực hiện các điều kiện cho hưởng miễn trừ và cam kết nêu trên sau mỗi 5 năm.

Các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và vi phạm pháp luật liên quan khác của doanh nghiệp được xử lý theo quy định của pháp luật.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà C3, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẺ SMARTLINK

Địa chỉ trụ sở chính:  Tầng 8, tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định