BVNTD

Thuê đối tác tư vấn thực hiện nghiên cứu “Thực trạng hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn tại Việt Nam và những tác động ảnh hưởng tới cạnh tranh và vấn đề tăng giá các sản phẩm thịt lợn trên thị trường ”

17/11/2020

Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu đánh giá về “Thực trạng hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn tại Việt Nam và những tác động ảnh hưởng tới cạnh tranh và vấn đề tăng giá các sản phẩm thịt lợn trên thị trường ”.

Cụ thể, công ty tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành phỏng vấn trực tiếp và xây dựng khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng cạnh tranh trên thị trường chăn nuôi sản xuất lợn tại Việt nam. Thông tin cụ thể được đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 18/11/2020 đến trước 17h ngày 27/11/2020 tại:

 CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Website: www.vcca.gov.vn

     Liên hệ: Anh Trịnh Minh Tiến. Email: tientm@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003  

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l