VCCA

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho xây dựng nội dung nghiên cứu “Báo cáo kết quả hoạt động tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Qúy II năm 2022”.

Nhằm thực hiện công tác phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng các báo cáo về công tác tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng dự kiến sẽ xây dựng nội dung nghiên cứu “Báo cáo kết quả hoạt động tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Qúy II năm 2022”.

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Trung tâm tham gia xây dựng nghiên cứu Báo cáo nói trên.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 16/5/2022 đến trước 17h ngày 23/5/2022.

Nộp trực tiếp tại:

           TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO,

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG,

BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội

Liên hệ: Trung tâm thông tin, Tư vấn và Đào tạo

Người liên hệ: Chị Phùng Tuyết Chinh

Email: Chinhpt@moit.gov.vn                                Điện thoại: 0977.916.868

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Lý lịch khoa học.

2. Đề xuất nội dung nghiên cứu.

3. Đề xuất mức kinh phí tiến hành nghiên cứu.

Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi