VCCA

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho xây dựng nội dung nghiên cứu “Báo cáo kết quả hoạt động tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng”.

Nhằm thực hiện công tác phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng các báo cáo về công tác tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng nội dung nghiên cứu “Báo cáo kết quả hoạt động tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng”.

Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng nghiên cứu Báo cáo nói trên.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 12/4/2022 đến trước 17h ngày 17/4/2022.

Nộp trực tiếp tại:

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG,

BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội

Liên hệ: Trung tâm thông tin, Tư vấn và Đào tạo

Người liên hệ: Chị Phùng Tuyết Chinh

Email: Chinhpt@moit.gov.vn                                Điện thoại: 0977.916.868

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch.

2. Đề xuất nội dung nghiên cứu.

3. Đề xuất chi phí tiến hành nghiên cứu.

Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định