VCCA

Ủy ban cạnh tranh Malaysia cho phép miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong ngành vận tải đường biển

edf40wrjww2News:News_Content

Thỏa thuận chia sẻ phương tiện vận chuyển và thỏa thuận tự do thảo luận bao gồm những thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh trong ngành liên quan đến việc thống nhất về công suất vận hành và hành trình vận chuyển cũng như việc tự do trao đổi thông tin chi tiết về thị trường và số liệu thương mại. Trong trường hợp không được miễn trừ, những hành vi nói trên sẽ vi phạm Mục 4 Luật Cạnh tranh, liên quan đến điều khoản cấm những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Quyết định cho hưởng miễn trừ của MyCC được đưa ra căn cứ vào những lợi ích đáng kể mà thỏa thuận này mang lại như sự sẵn có, tính thường xuyên và chất lượng dịch vụ của vận tải đường biển.

Quyết định miễn trừ này cũng mới chỉ đáp ứng được phần nào yêu cầu xin miễn trừ mà ngành vận tải đường biển đề xuất trong đơn gửi MyCC. Cụ thể, hiệp hội đã xin hưởng miễn trừ trong thời hạn 5 năm, với phạm vi miễn trừ tương đối rộng bao gồm: vận tải đường bộ, đường sắt và các dịch vụ vận tải phụ trợ khác như dịch vụ giao nhận, nhà kho, bến bãi….Tuy nhiên, quyết định của MyCC chỉ cho phép miễn trừ đối với duy nhất ngành vận tải đường biển và cũng chỉ với thời hạn là 3 năm. Mặc dù không đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu của hiệp hội vận tải nhưng bằng việc cho phép hưởng miễn trừ như trên, MyCC đã gửi đi thông điệp rằng cơ quan quản lý cạnh tranh Malaysia với quyền lực được trao có thể xem xét cân nhắc thiệt hơn để cho phép hưởng miễn trừ đối với một số thỏa thuận nhất định cho một số ngành nhất định với điều kiện những thỏa thuận đó không liên quan đến giá và phí, mặc dù những thỏa thuận này xét ở một góc độ nhất định có thể mang ý nghĩa phản cạnh tranh.

(Phòng Hợp tác quốc tế tổng hợp từ Norton Rose Fulbright)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định