VCCA

Ủy ban châu Âu chấp thuận đề xuất của TPV nhằm mua lại hoạt động kinh doanh màn hình máy tính và bảng điện tử Philips

edf40wrjww2News:News_Content

Các bảng điện tử công cộng là các màn hình hiển thị được lắp đặt ở những nơi công cộng để truyền tải hình ảnh với mục đích giải trí, các thông tin và quảng cáo. Sau khi kiểm tra các hoạt động, Ủy ban đã kết luận giao dịch này không gây ra trở ngại đáng kể đến môi trường cạnh tranh tại khu vực kinh tế châu Âu hoặc bất kỳ khu vực trong yếu nào trên thị trường.

TPV là nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực công nghệ màn hình hiển thị. TPV thiết kế và sản xuất các chủng loại máy tính phân phối tại châu Á, châu Âu và Mỹ, cũng như các sản phẩm hiển thị số dùng nơi công cộng, đặc biệt là các thị bị gốc (OEM).

Doanh nghiệp được đề xuất mua lại (Philips HoldCo) hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh nhãn hiệu và phân phối màn hình máy tính và các sản phẩm hiển thị số dùng nơi công cộng.

Giao dịch được đề xuất sẽ dẫn đến một sự giao thoa nhỏ trên thị trường đối với màn hình máy tính LCD, trong đó TPV và Philips HoldCo đang hoạt động, tuy nhiên chỉ TPV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất màn hình máy tính ở cấp độ OEM (cấp độ gốc) hoặc màn hình ống âm cực. Cuộc điều tra của Ủy ban đã khẳng định rằng sự giao thoa theo chiều ngang giữa các hoạt động của TPV và Philip HoldCo ở mức giới hạn và do vậy, theo bất kỳ cách xác định thị trường thay thế nào thì công ty sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mạnh và có tiềm lực sau khi diễn ra giao dịch này. 

Hơn nữa, các hoạt động này sẽ tạo ra hai mối liên kết dọc, đó là: các hoạt động của TPV tại cấp độ OEM đối với máy tính LCD và các màn hình hiển thị bằng kỹ thuật số công cộng sẽ có giao thoa đầu nguồn với công việc kinh doanh của Philips HoldCo trên thị trường đối với nhãn hiệu máy tính cá nhân và nhãn hiệu màn hình hiển thị kỹ thuật số công cộng.

Tuy nhiên, Ủy ban đã nhận thấy rằng, với hai liên kết dọc trên, hoạt động sáp nhập này sẽ không có khả năng cũng như không tạo ra sự ngăn cản tới việc tiếp cận tới các sản phẩm OEM của TPV bởi vì, một vài đối thủ cạnh tranh ở cấp độ OEM cung cấp các sản phẩm tương tự và rất nhiều đối thủ cạnh tranh cho các sản phẩm mang nhãn hiệu, trong bất kỳ trường hợp nào có sự kết hợp theo chiều dọc. Ủy ban cũng nhận thấy công ty được sáp nhập sẽ không tạo ra được rào chắn tiếp cận tới người tiêu dùng bằng việc từ chối các đối thủ cạnh tranh của TPV tại cấp độ OEM tiếp cận với các nhu cầu đối với các sản phẩm của Philips HoldCo, chủ yếu bởi sự hiện diện hạn chế của Philips HoldCo trên thị trường thứ yếu.

   (Nguồn: EC – CCID)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định