VCCA

Ủy ban Châu Âu chấp thuận Forfarmers mua lại Hendrix

edf40wrjww2News:News_Content

Forfarmers là công ty cổ phần thuộc một tập đoàn quốc tế hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp ví dụ như, thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, phân bón hay hạt giống. Forfarmers sản xuất thức phẩm tạo giống chăn nuôi và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp hỗn hợp: cung cấp nguyên liệu để sản xuất thức ăn thực phẩm chăn nuôi và nhiên.

Hendrix trực thuộc công ty quốc tế Nutreco Hà Lan. Hoạt động chủ chốt là sản xuất và kinh doanh thực phẩm chăn nuôi hỗn hợp tại Hà Lan, Bỉ và Đức. Công ty cũng kinh doanh thực phẩm tạo giống chăn nuôi và cung cấp các dịch vụ ngành nông nghiệp.

EC nhận thấy rằng giao dịch không gây ra bất kì quan ngại cạnh tranh nào do các bên sáp nhập có vị trí khiêm nhường trên thị trường và vẫn tồn tại các đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường.

Các bên có sự trùng lặp trong việc cung cấp thức ăn hỗn hợp và tạo giống tại Hà Lan và cung cấp thức ăn đơn lẻ tại Hà Lan và Bỉ. Cuộc điều tra của EC chỉ ra rằng các bên tham gia sáp nhập sẽ kết hợp tạo nên vị trí giới hạn trên thị trường và các nhà cung cấp có thể thay thế vẫn duy trì số lượng đáng kể.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các công ty tham gia sáp nhập từ thị trường thức ăn chăn nuôi đơn lẻ cho đến thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hay từ thị trường thức ăn hỗn hợp cho đến thực phẩm tạo giống chăn nuôi, đã tạo nên mối liên hệ theo chiều dọc trong ngành.

Thương vụ này sẽ không gây tác động loại bỏ đối thủ khỏi thị trường, chủ yếu là do thị phần kết hợp ở mức khiêm tốn và có sự hiện diện của các nhà cung cấp có thể thay thế hiệu quả.

Chính vì vậy EC kết luận rằng giao dịch không cản trở cạnh tranh hiệu quả trong khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay bất kì thành viên nào.

Giao dịch được thông báo tới EC vào 10/02/2012

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định