BVNTD

Ủy ban Châu Âu nhắm đến lĩnh vực thương mại điện tử

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Việc điều tra sẽ tập trung vào các rào cản thị trường, đặc biệt là từ trong các hợp đồng thương mại điện tử xuyên biên giới. Đã có một nghi ngờ rằng sự phát triển chậm của các hoạt động bán hàng theo phương thức thương mại điện tử tại Châu Âu có thể một phần là do có một số công ty nào đó đã đưa ra những phương thức nhằm hạn chế các giao dịch điện tử xuyên biên giới (cross-border e-commerce) tại Châu Âu. Việc điều tra sẽ tiến tới xác định một cách cụ thể hơn và chỉ rõ những biện pháp hạn chế này nhằm phục vụ cho các ưu tiên hiện nay của Ủy ban Châu Âu là tạo lập một thị trường thương mại điện tử chung liên kết toàn Châu Âu (digital single market). Thông tin thực tiễn thị trường thu được từ cuộc điều tra cũng sẽ phục vụ tốt hơn cho các hoạt động thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Châu Âu đồng thời cũng giúp cho Ủy ban Châu Âu đưa ra được những sáng kiến pháp lý nhằm hỗ trợ cho kế hoạch đẩy mạnh việc xây dựng một thị trường thương mại điện tử chung liên kết toàn Châu Âu như đã đề ra.

Cho tới hiện tại, Ủy ban Châu Âu đã tiến hành điều tra ngành đối với nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như năng lượng, dịch vụ tài chính và dược phẩm.

(Theo tin từ Ủy ban Châu Âu: http://ec.europa.eu)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy