VCCA

Chính sách bảo mật

      Chúng tôi thu thập thông tin của người tiêu dùng từ website, bao gồm: (1) Thông tin cá nhân của người tiêu dùng; (2) Thông tin về địa chỉ IP; (3) Thông tin về cookies. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp người tiêu dùng hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách người tiêu dùng có thể cập nhật thông tin của mình. 

1. Thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

      Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng bao gồm: họ và tên, số điện thoại, giới tính, số căn cước công dân, thông tin về tổ chức, cá nhân bị phản ánh, địa chỉ của người tiêu dùng khi gửi phản ánh trực tuyến. Đây là các thông tin chúng tôi cần người dùng cung cấp khi gửi phản ánh nhằm tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trong quá trình giải quyết yêu cầu, phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

      Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để: (1) Liên hệ xác minh thông tin về phản ánh, kiến nghị khi cần thiết; (2) Phản hồi thông tin về quá trình xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị trong các trường hợp cần thiết; (3) Điều chuyển thông tin đến các bộ phận xử lý thông tin phản ánh; (4) Lưu trữ bảo mật trên máy chủ của cơ quan quản lý nhà nước.

      Người tiêu dùng có thể cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ đến email của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: vcca@moit.gov.vn để được hỗ trợ. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

2. Thông tin về địa chỉ IP

      Chúng tôi thu thập thông tin về địa chỉ IP của người tiêu dùng nhằm xác định vị trí người tiêu dùng gửi phản ánh để cán bộ nghiệp vụ tiếp cận hiện trường, xác minh phản ánh dễ dàng.

      Đối tượng được tiếp cận với thông tin về địa chỉ IP của người dùng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Chuyên viên nghiệp vụ tại Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phụ trách tiếp nhận và điều phối phản ánh.
  • Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị có liên quan tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh.

3. Thông tin về cookies

      Chúng tôi thu thập thông tin về cookies của người tiêu dùng. Cookie rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng người tiêu dùng truy cập vào ứng dụng, hiểu biết người tiêu dùng truy cập sử dụng trang web như thế nào. Các trang ứng dụng có thể duy trì trạng thái đăng nhập của người tiêu dùngghi nhớ tùy chọn trang và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin về cookies nhằm mục đích lưu lại thông tin của người dùng trên trình duyệt ứng dụng.

      Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức không có trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin. Chúng tôi mong muốn người tiêu dùng khi sử dụng ứng dựng cần cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan như: họ và tên, số điện thoại, giới tính, địa chỉ, nội dung phản ánh, vị trí, thông tin thiết bị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Chúng tôi không giải quyết các phản ánh liên quan đến việc cung cấp thông tin sai sự thật.