BVNTD

Tin tức - Bán hàng đa cấp

gày 11 tháng 01 năm 2024, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt III tại TP. Hồ Chí Minh (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện t
Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt II tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của
Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 1. Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại số 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền  số tiền 255 triệu đồng về
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương (danh sách kèm theo), cụ thể như sau: - Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút). - Thời gian tổ chức: + Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 15 tháng 12 năm 2023. + Thời gian thi: từ 9h00 đến 11h0

Danh mục khác