VCCA

Tin tức - Lĩnh vực bán hàng đa cấp

Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến tổ chức Cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả phá
Thực hiện việc tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến tổ chức Kỳ Kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, cụ thể như sau 1. Thời gian: Cuối tháng 3 năm 2022 2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 3. Số lượng thí sinh (dự kiến): 100 thí sinh     4. Hạng mục ch
Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Quyết định số 44/QĐ-CT về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt VII tại Tp.Hồ Chí Minh (chi tiết kèm theo). Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tr
Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH MTV thương mại Mỹ Lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hồ sơ thông báo đã được Cục CT&BVNTD
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp đợt VII  tại Tp. Hồ Chí Minh (danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 1. Phòng Thi 2. Tổ chức kỳ thi - Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút). - Thời gian tổ chức: + Phổ biến Quy chế thi: từ 13h45 ngày 25 tháng 3 năm 2022 + Thời gia

Danh mục khác

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định
Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v