BVNTD

Tin tức - Bán hàng đa cấp

Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023 với một số điểm mới đáng lưu ý sau: Thứ nhất, Nghị định quy định doanh nghi
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội ng
Ảnh: Hội thảo tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Sau khi nhận được sự tham gia nhiệt tình của sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức ph
Ngày 06/4/2023, Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Hồ Chí Minh (UEF) với sự tham gia đông đảo của sinh viên. “Bán hàng đa cấp” là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều hiện nay nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất thực sự c
Ngày 05/4/2023, Trung tâm Thông tin, tư vấn và đào tạo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bán

Danh mục khác

Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy
Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh