BVNTD

Tin tức - Bán hàng đa cấp

Nhằm triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động
Nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, vừa qua ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp khu vực phía Bắc” tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. T
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương (danh sách kèm theo), cụ thể như sau: - Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút). - Thời gian tổ chức: + Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 30 tháng 8 năm 2023. + Thời gian thi: từ 9h00 đến 11h00
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” tại Thành phố Đà Nẵng. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2023. Hội
Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dự kiến tổ chức kiểm tra kiến thức ph

Danh mục khác