BVNTD

Danh mục hàng hóa có khuyết tật

Trong Khối Asean

STT Thông tin hàng hóa Tên doanh nghiệp Số lượng hàng hóa bị ảnh hưởng Lý do thu hồi hàng hóa

1

Yamaha Nozza Grande Fix fuel container leakage

2

Mitsubishi Mitsubishi Zinger cars with airbag defectsMitsubishi Zinger cars with airbag defects

3

Toyota Toyota Camry 2.0E recall to upgrade software malfunction

4

Honda CITY, Civic, CR-V Recall to replace airbag on Honda City, Civic and CR-V

5

Yamaha YZF-R3 Recall to replace some malfunction parts

6

Toyota Innova Recall to replace two back doors of the Toyota Innova Automobile do to unsafe, malfunction back doors

7

Suzuki Vietnam Suzuki UK110 ADDRESS Motorcycle recall to replace unsafe part

8

Honda CIVIC, CR-V and ACCORD recall to replace airbag on passenger's side

9

Ariston & INDESIT S.P.A Dryers Recall to replace failed, malfunction parts which can cause fire

10

HEWLETT-PACKARD Laptop Recall to replace laptop battery