BVNTD

Gửi/Theo dõi Thông tin Phản ánh

Đăng nhập tài khoản theo tên/mật khẩu :

Quên mật khẩu >

đăng nhập tài khoản bằng:

Google Apple

Tham gia đăng ký tài Khoản

Ghi chú: Nếu bạn nhận được Mã Phản ánh và mật khẩu do Cục Cạnh tranh cung cấp (qua điện thoại, tin nhắn, hay email) thì bạn vui lòng Đăng nhập bằng mã Phản ánh đó ở dưới đây. Sau đó, bạn sẽ cần liên kết Phản ánh đó vào tài khoản cá nhân của bạn trên hệ thống (bạn có thể tạo mới nếu chưa có) để truy vấn Phán ảnh này từ lần tiếp theo với tài khoản cá nhân của bạn.

Đăng nhập bằng mã phản ánh thành công. Để theo dõi đơn Phản vui lòng Đăng nhập / Đăng ký tài khoản của bạn.

Đăng nhập bằng mã Phản ánh:

Theo dõi các Phản ánh đã gửi

STT Mã hồ sơ Trạng thái Tiêu đề Đối tượng bị phản ánh