VCCA

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Để khai thác thông tin và thực hiện kiến nghị, phản ánh trên Cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng trên Cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng nhằm tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thi hành án liên quan.

1. Từ chối bảo đảm 

      Trên cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng, chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên sẽ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của người tiêu dùng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của Cổng thông tin sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

2. Thay đổi điều khoản sử dụng

      Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng tiếp tục truy cập và sử dụng sau khi các thông tin thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, người tiêu dùng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

3. Quy định sử dụng 

      Khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, người tiêu dùng bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

      – Tuân thủ quy định của pháp luật;

      – Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

4. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng

      – Các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản thành công trên Cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.

      – Chỉ được sử dụng duy nhất một địa chỉ thư điện tử để đăng ký tài khoản trong Hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo mật thư điện tử cá nhân và sử dụng thư điện tử để đăng ký trong Hệ thống.

      – Người sử dụng tài khoản chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình và phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành Hệ thống nếu mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép mật khẩu để thực hiện các hành vi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống.

      – Mọi trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Quyền sở hữu trí tuệ

      Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại ứng dụng này thuộc sở hữu của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép người tiêu dùng xem, tải về và in Nội dung khi:

     – Người tiêu dùng chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích khác;

     – Người tiêu dùng không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung;

     – Người tiêu dùng không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên ứng dụng.

     Để yêu cầu sử dụng Nội dung, người tiêu dùng có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, người tiêu dùng phải bảo đảm là việc sử dụng Nội

6. Các hành vi bị nghiêm cấm

     Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân thiết lập trang thông tin điện tử, cổng thông tin với tên gọi trùng hoặc gây nhầm lẫn với Cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương.

     – Nghiêm cấm các hành vi làm cản trở, ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin hoặc thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, phá hoại, truy cập trái phép vào Hệ thống với bất cứ hình thức nào, nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

      – Sử dụng thông tin về người tiêu dùng vào các mục đích trái pháp luật

      Trong quá trình sử dụng Cổng thông tin hỗ trợ người tiêu dùng, mọi thắc mắc xin liên hệ: Điện thoại: 024.22205002/Email: vcca@moit.gov.vn.