BVNTD

Danh mục hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH NGÀY THÔNG BÁO FILE

1

2023HÐM 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ELEGANCE Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/03/2023

2

2023HÐM 10 TẬP ĐOÀN GELEXIMCO - CÔNG TY CP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/02/2023

3

2022HÐM 250 Công ty TNHH Hoa Lâm - Shangri - La 6 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 10/01/2023

4

2022HÐM 249 Công ty TNHH Hoa Lâm - Shangri - La 5 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 10/01/2023

5

2022HÐM 248 Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/01/2023

6

2022HÐM 244 Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 03/01/2023

7

2022HÐM 236 Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/12/2022

8

2022HÐM 228 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/12/2022

9

2021HÐM 17 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/11/2022

10

2022HÐM 205 Công ty CP NNH Mizuki Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/10/2022