VCCA

Danh mục hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH NGÀY THÔNG BÁO FILE

1

2022HÐM 78 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuân Thủy Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/04/2022

2

2022HÐM 77 Công ty CP Hóa dầu Quân đội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/04/2022

3

2022HÐM 81 Công ty CP KLB Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/04/2022

4

2022HÐM 14 Công ty CP Hàng không VietJet Vận chuyển hành khách đường hàng không 21/02/2022

5

2022HÐM 63 Công ty CP Viễn thông ASIM Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 09/04/2022

6

2022HÐM 76 Công ty CP Kinh doanh Bất động sản MV Việt Nam Cung cấp nước sinh hoạt 19/04/2022

7

2022HÐM 71 Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2022

8

2022HÐM 47 Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2022

9

2022HÐM 46 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên niên kỷ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2022

10

2022HÐM 45 Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022