BVNTD

Danh mục hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH NGÀY THÔNG BÁO FILE

1

23HÐM 45 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ NEWLIFE Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/09/2023

2

2023 HÐM 21 Công ty CP Vinhomes Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 16/03/2021

3

2023 HÐM 78 Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/11/2023

4

2016 HÐM 765 Công ty Cổ phần Vinpearl Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/07/2016

5

16HÐM 1312 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/01/2016

6

2023HÐM 17 Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/06/2023

7

2023HÐM 10 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC LỘC PHÁT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/05/2023

8

2023HÐM 04 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC LỘC PHÁT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/04/2023

9

2023HÐM 26 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 31/03/2023

10

2023HÐM 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ELEGANCE Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/03/2023