VCCA

Danh mục hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH NGÀY THÔNG BÁO FILE

1

2022HÐM 168 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/08/2022

2

2022HÐM 154 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MASTERISE HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/08/2022

3

2022HÐM 146 Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 31/08/2022

4

2022HÐM 144 Công ty Cổ phần Capitaland - Hiền Đức Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 31/08/2022

5

2022HÐM 133 Công ty CP Đầu tư Bất động sản SIC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 10/08/2022

6

2022HÐM 172 CÔNG TY CP Phát triển Đất Việt Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/09/2022

7

2022HÐM 170 CÔNG TY TNHH Western City Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/09/2022

8

2022HÐM 164 CÔNG TY TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022

9

2022HÐM 162 CÔNG TY CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022

10

2022HÐM 161 CÔNG TY Cổ phần Khải Huy Quân Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022