BVNTD

Danh mục khác

http://canh-bao-dau-hieu-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-khong-co-giay-chung-nhan-lien-quan-den-cong-ty-co-phan-thuong-mai-tri-tue-tu-nhientrung-tam-khoa-hoc-tri-tue-tu-nhien

Bán hàng đa cấp

Cảnh báo dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Trí tuệ tự nhiên⁄Trung tâm Khoa học trí tuệ tự nhiên.

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương

22/01/2024

Xem thêm >