VCCA

Danh mục khác

http://ket-qua-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-doi-voi-cong-ty-tnhh-unicity-marketing-viet-nam-va-cong-ty-tnhh-nu-skin-enterprises-viet-nam

Lĩnh vực Bán hàng đa cấp

Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty

31/08/2022

Xem thêm >