VCCA

Danh mục khác

http://thong-bao-ket-qua-dang-ky-hop-dong-theo-mau-cua-cong-ty-tnhh-phat-trien-vsip-sembcorp-gateway

Lĩnh vực Bảo vệ người tiêu dùng

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định

11/05/2022

Xem thêm >
http://cuc-canh-tranh-va-bao-ve-nguoi-tieu-dung-moi-tham-du-hoi-thao-voi-chu-de-thuc-thi-cac-quy-dinh-ve-kiem-soat-tap-trung-kinh-te-theo-phap-luat-canh-tranh-viet-nam

Lĩnh vực Cạnh tranh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng mời tham dự Hội thảo với chủ đề “Thực thi các quy định về kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam”

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v

13/05/2022

Xem thêm >
http://bo-sung-quy-dinh-de-tang-cuong-quan-ly-viec-cung-cap-thong-tin-ve-san-pham-thuc-pham-trong-ban-hang-da-cap

Lĩnh vực Bán hàng đa cấp

BỔ SUNG QUY ĐỊNH ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TRONG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh

16/05/2022

Xem thêm >