BVNTD

Tin tức - Cạnh tranh

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Triệu Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Lê Triệu Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban đã nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng,
Trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã triển khai đồng bộ nhiều công việc nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong năm, cụ thể: 1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) đã đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, t
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương kính mời các cá nhân là chuyên gia tư vấn trong nước có điều kiện và năng lực phù hợp đăng ký tham gia tuyển chọn để thực hiện các báo cáo nghiên cứu thuộc nhiệm vụ “Khảo sát, xây dựng báo cáo về cạnh tranh
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương (danh sách kèm theo), cụ thể như sau: - Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút). - Thời gian tổ chức: + Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 22 tháng 12 năm 2023. + Thời gian thi: từ 9h00 đến 11h0
Hiện nay do cáp truyền viễn thông đang gặp sự cố dẫn đến việc quý người dùng liên hệ tới Ủy ban Cạnh tranh quốc gia qua đầu số điện thoại tổng đài: +84.24.22205002 có thể xảy ra hiện tượn mất kết nối. Theo đó để đảm bảo cho việc liên hệ không bị giãn đoạn Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia kính mong quý người dùng khi không liên hệ được qua số tổng đài có thể liên hệ với đầu số t

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương