VCCA

Tin tức - Lĩnh vực Cạnh tranh

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về “Hoàn thiện chính sách và tăng cường năng lực thực thi Luật Cạnh tranh”, Cục CT&BVNTD sẽ tổ chức H
Từ ngày 28 - 30 tháng 3 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tham dự Hội nghị của Nhóm Chuyên gia Cạnh tranh ASEAN lần thứ 28 và các cuộc họp liên quan theo hình thức trực tuyến (Hội nghị AEGC 28). Mục tiêu của Cuộc họp nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch hành động về cạnh tranh của ASEAN trong năm 2021 cũng như thảo luận kế hoạch, c
Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN (ASEAN Heads of Competition Agencies – AHCA) đưa ra Tuyên bố chung về Duy trì chính sách cạnh tranh trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch (A Joint Statement on Maintaining Competition Policy in Post-Pandemic Economic Recovery) với nỗ lực hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế nói chung của các quốc gia ASEAN, theo mục tiêu và hướng dẫn của Kh
Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương tham dự Cuộc họp Mạng lưới thực thi cạnh tranh ASEAN lần thứ 5 (ACEN – ASEAN Competition Enforcers’ Network) theo hình thức trực tuyến.  Cuộc họp Mạng lưới thực thi cạnh tranh ASEAN lần thứ 5 (Cuộc họp ACEN) diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện cơ quan cạnh tranh c
     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng thực thi pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dù

Danh mục khác

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định