BVNTD

Tin tức - Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg công nhận ngày 15 tháng 3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển k
    Ngày 31/8/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.      Mục đích của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng     Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, c
Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), Bộ Công Thương tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Michelin Việt Nam (Công ty) về chương trình thu hồi lốp BFGOODRICH 205/60R16 92H TL ADVANTAGE TOURING GO (Mã sản phẩm 737253). Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp, UBCTQG xin thông báo về Chương trình thu hồi nêu trên, cụ thể như sau: 1. Thông tin chung về Chương trình C
Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Decathlon Việt Nam (Công ty) về kết quả thực hiện chương trình thu hồi Phao bơm hơi cho trẻ em (Mã sản phẩm: 8752139) do Công ty phân phối ra thị trường thông qua các cửa hàng bán lẻ của Công ty đặt tại Thành phố Hồ chí Minh và Thành phố Hà Nội v
Năm 2022, trên cơ sở tiếp nhận một số khiếu nại của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) đã tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty)  và đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC ngày 28 tháng 12 n

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh