BVNTD

Tin tức - Bảo vệ người tiêu dùng

Thương mại điện tử ngày nay đang trở thành một trong những phương thức mạnh mẽ đưa doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên số. Bên cạnh sự tăng trưởng bùng nổ, đột phá về số lượng và giá trị các giao dịch trực tuyến, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng gia tăng, số lượng phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến c
Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người ti
      Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương (kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BCT ngày 17/10/2023) thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.        Kế hoạch nhằm xá
ICPEN là Mạng lưới Thực thi và Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc tế, được thành lập năm 1991, hiện nay ICPEN có hơn 70 quốc gia thành viên gồm hơn 5 tỉ người tiêu dùng toàn cầu và 4 tổ chức quốc tế. Việt Nam là thành viên chính thức vào năm 2013. ICPEN thường xuyên tổ chức các hoạt động để phát triển và duy trì liên lạc thường xuyên giữa
Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là một dự án Luật quan trọng, có ảnh hưởng rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Dự án Luật được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 2010; đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, chưa thống n

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương