BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Địa chỉ

Tòa nhà Nam Cường, km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, P.La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

14/BVNTD-82

Địa chỉ

Tòa nhà Nam Cường, km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, P.La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: