BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Cảnh Sông

Địa chỉ

Số 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

16HÐM 1018

Địa chỉ

Số 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: