BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ

Số 844 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

16HÐM 1279

Địa chỉ

Số 844 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: