BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường

Địa chỉ

Tòa nhà NAM CUONG BUILDING, Km 4 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

16HÐM 304

Địa chỉ

Tòa nhà NAM CUONG BUILDING, Km 4 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: