BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng

Địa chỉ

Số 201 đường Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

17HÐM 833

Địa chỉ

Số 201 đường Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: