BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty THNN Phát triển Công viên Trung tâm

Địa chỉ

P900, tầng 9, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

17HÐM 852

Địa chỉ

P900, tầng 9, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: