BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ ( nhận sáp nhập từ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký HĐTM,ĐKGDC và được chấp nhận theo mã số 18HĐM 31 ngày 09/2/2018)

Địa chỉ

Tầng 20A toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18 HÐM 31

Địa chỉ

Tầng 20A toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: