BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. HCM (HD Bank)

Địa chỉ

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 01

Địa chỉ

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: