BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BAY WATER

Địa chỉ

Tầng lửng, Tòa nhà Sun Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Ngé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 05

Địa chỉ

Tầng lửng, Tòa nhà Sun Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Ngé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: