BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt

Địa chỉ

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 09

Địa chỉ

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: