BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW

Địa chỉ

Tầng 2, Nhà mẫu Kosmo Tây Hồ, số 101 đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 135

Địa chỉ

Tầng 2, Nhà mẫu Kosmo Tây Hồ, số 101 đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: