BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Nova Nam Á

Địa chỉ

36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 18

Địa chỉ

36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: