BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA RICHSTAR

Địa chỉ

241 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

028.391.53666

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 19

Địa chỉ

241 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: