BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Ngân hàng NongHyup – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ

Tầng 14, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 đường Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 225

Địa chỉ

Tầng 14, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 đường Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: