BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tecco

Địa chỉ

Số 65 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 248

Địa chỉ

Số 65 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: