BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN

Địa chỉ

Tầng 12, Tòa nhà số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 25

Địa chỉ

Tầng 12, Tòa nhà số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: