BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM

Địa chỉ

Tầng G, 8 và 10 tòa nhà Phụ nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 283

Địa chỉ

Tầng G, 8 và 10 tòa nhà Phụ nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: