BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Đô thị Tây Hà Nội

Địa chỉ

Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 30

Địa chỉ

Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: