BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 31

Địa chỉ

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: