BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH XD Công Trình Viễn Thông Minh Thanh

Địa chỉ

61/10 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 353

Địa chỉ

61/10 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: