BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà

Địa chỉ

Số 9 ngõ 7, Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 402

Địa chỉ

Số 9 ngõ 7, Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: